Personvernerklæring

1. Oversikt over personvern

Generelle henvisninger

Henvisningene som følger, gir en enkel oversikt over hva som skjer med dine personopplysninger under ditt besøk på vårt nettsted. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Detaljerte informasjoner om temaet personvern finner du i vår personvernerklæring som følger under denne teksten.

Dataregistrering på vårt nettsted

Hvem er ansvarlig for innsamling av personopplysninger på vårt nettsted?

Databehandlingen på dette nettstedet utføres av nettstedsoperatøren. Nettstedsoperatørens kontaktinformasjon finner du i impressum på dette nettstedet.

Hvordan samler vi inn dine opplysninger?

Opplysningene samler vi inn ved at du gir oss disse opplysningene. Dette er f.eks. opplysninger som du skriver inn i et kontaktskjema.

Andre opplysninger registreres automatisk av våre IT-systemer når du besøker vårt nettsted. Dette er først og fremst tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller klokkeslett når nettstedet ble anropt). Innsamlingen av disse opplysningene gjøres automatisk så snart du går inn på vårt nettsted.

Hva bruker vi opplysningene dine til?

En del av opplysningene samler vi inn for at nettstedet skal vises feilfritt. Andre opplysninger kan vi bruke til å analysere din brukeratferd.

Hvilke rettigheter har du med hensyn til dine opplysninger?

Du har til enhver tid rett til å få gratis informasjon om opprinnelsen, mottaker og formål med dine lagrede personopplysninger. Du har også rett til å kreve korrigering, blokkering eller sletting av disse opplysningene. For dette formål samt for ytterligere spørsmål om personvern kan du når som helst kontakte oss på adressen som du finner i impressum. Dessuten har du rett til å klage til ansvarlig tilsynsmyndighet.

Under visse forhold har du rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger. Detaljer angående dette finner du i personvernerklæringen under “Rett til begrenset behandling”.

2. Generelle henvisninger og informasjonsplikt

Personvern

Nettstedsoperatøren tar personvern svært alvorlig. Vi behandler personopplysningene dine fortrolig og i henhold til personvernlovgivningen samt denne personvernerklæringen.

Når du bruker dette nettstedet, blir det samlet inn ulike personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn og hva de brukes til. Den forklarer også formålet med innsamlingen og bruken.

Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring på Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan ha hull i sikkerhetssystemene. Komplett vern av opplysningene mot uautorisert tilgang fra tredjemann er ikke mulig.

Informasjon om ansvarlig organisasjon

Ansvarlig organisasjon for databehandling på dette nettstedet er:

Georg Berdel GmbH
Dornhofstraße 29
63263 Neu-Isenburg

Telefon: +49 6102 799050
E-post: info@berdel-gmbh.de

Ansvarlig organisasjon er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre tar avgjørelser om formålet og midlene for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser o.l.).

Tilbaketrekking av samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprosesser er kun mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid trekke tilbake et samtykke som allerede er gitt. Det holder med en uformell henvendelse per e-post til oss. Lovligheten til databehandlingen frem til du har trukket tilbake ditt samtykke, berøres ikke.

Rett til å fremme innsigelse mot innsamlingen av opplysninger i spesielle tilfeller og mot direktereklame (EUs personvernregler (GDPR), art. 21)

Dersom behandlingen av opplysningene er basert på GDPR art. 6 første ledd lit. e eller f, har du av grunner knyttet til din spesielle situasjon, når som helst rett til å fremme innsigelse mot behandling av dine personopplysninger. Dette gjelder også for profilering basert på disse bestemmelsene. Den enkelte lovhjemmelen for behandling av personopplysninger går frem av denne personvernerklæringen. Hvis du fremmer innsigelse, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger med mindre vi kan påvise tvingende beskyttelsesverdige grunner for behandlingen som er tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter eller at behandlingen brukes for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav (klage iht. GDPR art. 21 første ledd).

Hvis dine personopplysninger behandles for å drive direktereklame, har du når som helst rett til å legge inn innsigelser mot behandlingen av de respektive personopplysningene for disse formålene med denne type reklame. Dette gjelder også for profilering hvis den står i forbindelse med en slik direktereklame. Hvis du fremmer innsigelse, brukes dine personopplysninger deretter ikke lenger til direktereklame (klage iht. GDPR art. 21 andre ledd).

Rett til å klage til ansvarlig tilsynsmyndighet

Ved lovbrudd iht. GDPR har den berørte rett til å klage til ansvarlig tilsynsmyndighet, spesielt i det medlemslandet der du har ditt vanlige opphold, din arbeidsplass eller med det stedet der sannsynlig lovbrudd skjedde. Retten til å klage blir ikke berørt av andre forvaltningsrettslige eller juridiske rettsmidler.

Rett til dataoverføring

Data som vi bearbeider automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en kontrakt, har du rett til å få utlevert i et vanlig, maskinlesbart format enten til deg selv eller tredjepart. Ønsker du å overføre dataene direkte til en annen ansvarlig person, skjer dette så langt dette er teknisk mulig.

SSL- eller TLS-kryptering

Denne siden bruker en SSL- eller en TLS- kryptering av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføring av fortrolig innhold, som for eksempel bestillinger eller forespørsler, som du sender til oss som nettstedsoperatør. En kryptert forbindelse kjennetegnes av at nettleserens adresselinje skifter fra «http://» til «https://» og av nøkkelsymbolet i nettleserlinjen.

Når SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan tredjeparter ikke lese dataene du formidler til oss.

Informasjon, sperring, sletting og retting

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du til enhver tid rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, opplysningenes opprinnelse og mottakere samt formål for databehandlingen og ev. rett til korrigering, sperring eller sletting av disse dataene. For nærmere informasjon om dette eller ved ytterligere spørsmål om personopplysninger står vi alltid til din disposisjon via adressen som er oppført under impressum.

Rett til begrenset behandling

Du har rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger. For dette formål kan du når som helst kontakte oss på adressen som du finner i impressum. Du har rett til begrenset behandling i følgende situasjoner:

  • Hvis du mener opplysningene lagret om deg er feilaktige, trenger vi vanligvis tid for å kontrollere dette. Du har rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger mens kontrollen pågår.
  • Dersom personopplysningene dine ble eller blir behandlet ulovlig, kan du kreve at databehandlingen begrenses i stedet for at den slettes.
  • Når vi ikke lenger trenger dine personopplysninger som du imidlertid har behov for for å fastsette, forsvare eller gjøre gjeldende et rettskrav, kan du kreve begrenset behandling av dine personopplysninger i stedet for at de slettes.
  • Hvis du har sendt inn en klage iht. GDPR art. 21 første ledd, skal dine og våre interesser avveies mot hverandre. Så lenge det ikke er tatt noen avgjørelse om hvem sine interesser som veier tyngst, har du rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger.

Når behandlingen av dine personopplysninger er begrenset, skal disse opplysningene – med unntak av lagringen – ikke behandles uten ditt samtykke eller kun for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav eller for å verne en annen fysiske eller juridiske persons rettigheter. Det kan også være nødvendig å behandle personopplysningene for viktige, allmenne interesser til Den europeiske union eller et medlemsland.

Avvisning av reklame-e-post

Det nektes herved bruk av offentliggjorte kontaktopplysninger som ble gjort pga. informasjonsplikt i impressum, for å sende uoppfordret reklame og informasjonsmateriell. Nettsideoperatøren forbeholder seg retten til å gå til rettslige skritt i tilfelle uoppfordret tilsending av reklameinformasjon, f.eks. via søppel-e-post.

3. Registrering av data på vårt nettsted

Informasjonskapsler

Nettsidene bruker av og til såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler skader ikke datamaskinen og inneholder ikke virus. Informasjonskapsler gjør tilbudet vårt mer brukervennlig, effektivt og tryggere. Informasjonskapsler er små tekstfiler som legges på datamaskinen og lagres av nettleseren.

De fleste informasjonskapsler vi bruker, er såkalte sesjonsavhengige informasjonskapsler. De slettes automatisk når du har gått ut av nettstedet. Andre informasjonskapsler forblir lagret på enheten din til du sletter dem. Med informasjonskapsler kan vi gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk.

Nettleseren kan stilles inn slik at du informeres om at det settes informasjonskapsler og tillater informasjonskapsler kun i enkelttilfeller, at informasjonskapsler ikke godtas i bestemte tilfeller eller at de utelukkes fullstendig og at det aktiveres automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Dette nettstedets funksjon kan begrenses ved deaktivering av informasjonskapsler.

Informasjonskapsler som er påkrevd for elektronisk kommunikasjon eller for å klargjøre bestemte funksjoner du ønsker (f.eks. handlekurvfunksjonen), lagres med hjemmel i GDPR art. 6 første ledd lit. f. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i å lagre informasjonskapsler for å oppnå teknisk feilfrie og optimaliserte tjenester. Eventuelle andre informasjonskapsler som lagres (f.eks. informasjonskapsler for å analysere din surfeatferd), behandles hver for seg i denne personvernerklæringen.

Serverloggfiler

Nettsideleverandøren samler inn og lagrer automatisk informasjon i såkalte serverloggfiler som nettleseren din automatisk sender til oss. Dette er:

  • Nettlesertype og nettleserversjon
  • Anvendt operativsystem
  • Referrer URL
  • Vertsnavn til datamaskinen med tilgang
  • Serverforespørselens klokkeslett
  • IP-adresse

Disse dataene slås ikke sammen med andre datakilder.

Registrering av disse dataene skjer med hjemmel i GDPR art. 6 første ledd lit. f. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i å oppnå en teknisk feilfri og optimalisert presentasjon av sitt nettsted. I den forbindelse er det serverloggfilene som må registreres.

Kontaktskjema

Når du sender forespørsler til oss via kontaktskjema, lagres opplysningene i kontaktskjemaet, inkl. kontaktopplysningene du har gitt, for å bearbeide forespørselen og for tilleggsspørsmål. Disse dataene videresendes ikke til tredjeparter uten ditt samtykke.

Opplysningene i kontaktskjemaet behandles derfor ikke uten ditt samtykke (GDPR art. 6 første ledd lit. a). Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Det holder med en uformell henvendelse per e-post til oss. Lovligheten til databehandlingsprosessene frem til du har trukket tilbake ditt samtykke, berøres ikke.

Vi lagrer opplysningene du har gitt i kontaktskjemaet, til du ber oss slette dem eller trekker tilbake ditt samtykke til lagring eller når formålet med datalagringen faller bort (f.eks. når forespørselen din er ferdigbehandlet og avsluttet). Tvingende lovbestemmelser – spesielt oppbevaringsfrister – berøres ikke.

Forespørsler via e-post, telefon eller telefaks

Hvis du tar kontakt med oss via e-post, telefon eller telefaks, vil vi lagre og behandle forespørselen din, inkl. alle personopplysninger som går frem av forespørselen (navn, forespørsel), for å få behandlet ditt anliggende. Disse dataene videresendes ikke til tredjeparter uten ditt samtykke.

Behandling av disse dataene skjer med hjemmel i GDPR art. 6 første ledd lit. b dersom forespørselen din henger sammen med å få oppfylt en kontrakt eller hvis den er nødvendig for å gjennomføre tiltak i forveien av en kontrakt. I alle andre tilfeller er databehandlingen basert på ditt samtykke (GDPR art. 6 første ledd lit. a) og/eller våre berettigede interesser (GDPR art. 6 første ledd lit. f) da vi har en berettiget interesse i å behandle forespørslene som rettes til oss, på en effektiv måte.

Vi lagrer opplysningene du har gitt oss i forbindelse med kontaktforespørsler, til du ber oss slette dem eller trekker tilbake ditt samtykke til lagring eller når formålet med datalagringen faller bort (f.eks. når forespørselen din er ferdigbehandlet og avsluttet). Tvingende lovbestemmelser – spesielt lovpålagte oppbevaringsfrister – berøres ikke.

Behandling av data (kunde- og kontraktsdata)

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger kun så langt disse er nødvendige for en begrunnelse, innholdsmessig utforming eller endring av rettsforholdet (beholdningsdata). Dette skjer med hjemmel i GDPR art. 6 første ledd lit. b som tillater behandlingen av data dersom det er nødvendig for å få oppfylt en kontrakt eller tiltak i forveien av en kontrakt. Personopplysninger om bruken av våre nettsider (bruksdata) samler vi inn, behandler og bruker vi kun så langt disse er nødvendige for at brukeren kan ta bruk av tjenesten eller for å fakturere tjenesten.

Innsamlede kundedata slettes når oppdraget er ferdigbehandlet og avsluttet eller når forretningsforholdet er avsluttet. Lovpålagte oppbevaringsfrister berøres ikke.

4. Plug-ins og verktøy

Google Maps

Denne siden bruker karttjenesten Google Maps via en API. Leverandør er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For å bruke funksjonene i Google Maps er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne informasjonen overføres og lagres vanligvis på en Google-server i USA. Leverandøren av dette nettstedet har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Google Maps brukes for å gi nettilbudene våre en tiltalende utforming og for at stedene vi angir på nettstedet, skal være lette å finne. Dette er en berettiget interesse iht. GDPR art. 6 første ledd lit. f.

For nærmere informasjon om behandling av brukerdata, se Googles personvernerklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.