Servicetjenester for strålebeskyttelsesdører

Alle våre serviceteknikere har den nødvendige kunnskapen innen fremdriftsteknikk, mekanikk, metallkonstruksjonsteknikk og elektroteknikk for å kunne reparere eksisterende strålebeskyttelsesdører.

Sikkerhet

Sikkerhetsstandarder for strålebeskyttelsesdører

Vedlikeholdstjenester:

Generelt:

Gjennom regelmessig vedlikehold kan du øke levetiden til både dører, porter, vinduer og maskindrevne anlegg betraktelig. Mangler kan oppdages og utbedres i et tidlig stadium. En totalskade kan dermed bli unngått. I tillegg blir du sikret mot personskader og tap av retten til forsikringsvern.

Vi utfører følgende vedlikeholdsarbeider:

  • Strålebeskyttelsesporter og -dører, iht. ASR A1.7 Dører og porter, inkl. påkrevd måling av lukkekraft (se nedenfor)
  • Maskindrevne dører og porter i industribedrifter og i offentlige områder, iht. ASR A1.7, NS-EN 12635 Porter; Installering og bruk samt NS-EN 12453 Porter; Sikkerhet ved bruk for maskindrevne porter; Krav
  • Branndører, beskyttelser mot brann og røyk iht. generell godkjenning fra Byggekontroll
  • Dørholdersystemer iht. NS-EN 14637 og NS-EN 14677, prøving iht. retningslinjene fra Byggekontroll ved Institutt for konstruksjonsteknikk. Inklusive prøving av røykkoplingsanlegg
  • Rømningsvei – sikringssystemer som dørmagnetsystemer eller elektriske lås
  • Naturlige brannventilasjonsanlegg (NRWG, RWA), iht. NS-EN 18232-2
    Brannventilasjonssystemer – Del 2: Naturlige brannventilasjonsanlegg

Hvis ditt objekt som skal vedlikeholdes, ikke er tatt med i listen over, vennligst ta kontakt med oss for å få avklart om vi har den nødvendige kompetansen.

Gjennomføring:

Etter inngått vedlikeholdsavtale vil vår medarbeider ta opp alle objekter som skal vedlikeholdes. Hvis du mangler de nødvendige kontrollbøkene, vil vi sette opp de nødvendige kontrollbøkene og skaffe produsentbedriftenes vedlikeholdsveiledninger eller tilsvarende generell godkjenning fra Byggekontroll. Kontrollbøkenes originaler forblir hos deg, i tillegg oppbevarer vi kopier av kontrollbøkene hos oss. Årlige vedlikeholdstidspunkter settes på Vises på nytt slik at vi ikke glemmer disse tidspunktene. Alle vedlikeholdsarbeidene dokumenteres på selvutviklede sjekklister slik at du alltid kan vise frem anleggsstatus overfor de ansvarlige myndighetene. Vi kommer gjerne med referanser slik at vi får overbevist deg om at vi har den nødvendige faglige kompetansen.

Måling av strålebeskyttelsesdørers driftskrefter

Driftskreftene til maskindrevne strålebeskyttelsesdører må begrenses for å unngå beinbrudd, kvestelser eller hodeskader på grunn av klemming, avskjæring, velting eller inntrekking forårsaket av maskindrevne strålebeskyttelsesdører. For å garantere dette ved alle våre dører blir det utført både førstegangskontroll gjennom en godkjent instans og bedriftsintern måling av lukkekraft når alle våre dører tas i bruk, med føring av protokoll som legges ved dokumentasjonspapirene.

For å finne ut om lukke- eller driftskreftene til de maskindrevne strålebeskyttelsesdørene ikke er for store kan du gjennomføre en enkel test slik som følger. Til dette kjøper du på byggemarkedet en 20 mm tykk, standard styrodurplate (materiale 2800 C). Denne bruker du til å klippe ut 65 mm brede og 400 mm lange strimler. Først tar du to av de tilskjærte platene og legger dem oppå hverandre og presser dem hardt mot dørens motliggende låsekant. Nå lukkes døren og det kontrolleres om én eller to styrodurplater er blitt ødelagt. Hvis begge platene ikke har fått noen skade, skal denne kontrollen gjentas med bare én styrodurplate. Dersom én av de platene blir ødelagt under denne testen, bør du ta kontakt med en sakkyndig kontrollør som foretar nøyaktig måling av lukke- eller driftskreftene til ditt maskindrevne døranlegg. Hvis platene forblir hele, er det tilstrekkelig hvis du ber sakkyndig som gjennomfører årlig vedlikehold, til å foreta måling av lukkekreftene og utlevere målingsprotokollen til deg.

For bedre visualisering av gjennomføringen av en overslagsmessig beregnet måling og en måling av lukke- eller driftskreftene med en målestav har vi laget følgende film.

Din kontaktperson

Service og vedlikehold

Marc Müller

Leder Service

Telefon +49 6102 800467
E-post info@berdel-gmbh.de