Våre tjenester

Strålebeskyttelse

til helsetjenesten

I mer enn 30 år har vi holdt på med skjerming av gjennomganger til rom som frigjør ioniserende stråling. Takket være den lange erfaringen og kunnskapen vår er det blitt mulig for oss å planlegge pålitelige anlegg som produseres selv i vår bedrift. Vi har satt fokus på døranlegg for LINAC-, Afterloading-terapirom samt PET-CT-rom.

Strålebeskyttelse

til industri/forskning

For å kunne realisere dine individuelle krav har vi i bedriften den nødvendige kunnskapen om statikk, mekanikk og styringsteknikk. Vår hovedvekt ligger på stålkonstruksjoner og tilhørende gjennomganger til skjerming av ioniserende stråling.

Service og vedlikehold

Våre kunder stoler på vår pålitelige service og setter stor pris på våre profesjonelle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. Alle våre serviceteknikere har dyp kunnskap innen fasthet, mekanikk og styringsteknikk for å garantere at det opprettholdes lang levetid for din dør som ofte veier flere tonn eller for brannvernavslutningen.

Stål- og metallbygging

Planlegging, konstruksjon, drivenheter

Vi prosjekterer og bygger konstruksjoner av stål og rustfritt stål. Ved alle konstruksjoner tar vi hensyn til kravene på funksjon, utseende, stabilitet og lang levetid. Ved behov planlegger og dimensjonerer vi også passende fremdriftskonstruksjoner.

Sikkerhetsstandarder

for strålebeskyttelsesdører

Strålebeskyttelsesdører har svært høy dørbladvekt. Tunge dører som beveges, har svært stor bevegelsesenergi som kan bli farlig for personer og forårsake alvorlige klem- eller skjæreskader på hode eller ekstremiteter. Alle våre maskindrevne strålebeskyttelsesdører begrenser døranleggenes lukkekrefter på en slik måte at de hindrer personskader på en sikker måte.

 

Metallkonstruksjonspris

Kategorien dører, porter, brannvern

Vi fikk i oppdrag å utføre den faglige planleggingen for tilgangen til en underjordisk gasstrykkreguleringsstasjon. En eksisterende, overjordisk gasstrykkreguleringsstasjon skal legges under jorden da dette området senere skal brukes som offentlig plass.
Dette prosjektet fikk tildelt M&T Metallkonstruksjonsprisen 2014 i kategorien «Dører, porter, brannvern.  Til prosjektbeskrivelsen