Eksperimentrom for en fri-elektron-laser i Hamburg