Tilgang til en underjordisk gasstrykkreguleringsstasjon (GDRS) i Frankfurt/Main

Fikk tildelt Metallkonstruksjonsprisen 2014 i kategorien “Dører, porter, brannvern”