Prototyputvikling av et mobilt skjermingsrom mot røntgenstråling